اطلاعات مجله
سال :                1396
شابا چاپی:     1735-7985
شابا آنلاین: 123
آخرین شماره مجله
آخرین خبرها

 سامانه مديريت مجلات علمي تمامي فرايند ارسال، داوري، پذيرش و انتشارات مقاله در يک مجله علمي را به صورت آنلاين و مطابق با جديد ترين استانداردهاي مجلات علمي و نيازهاي بومي انجام مي‌دهد. اين سامانه مقالات را از نويسنده دريافت مي‌کند و پس از بررسي اوليه در هيأت تحريريه براي در صورت دارا بودن شرايط به داوري ارسال مي‌کند.