اطلاعات مجله
سال :                1396
شابا چاپی:     1735-1985
شابا آنلاین: 1
آخرین شماره مجله
آخرین خبرها

مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (فنی مهندسی سابق) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، نشریه‌ای است علمی پژوهشی که با هدف گسترش و تبادل علوم فنی و مهندسی در جامعه دانشگاهی کشور فعالیت خود را با انتشار اولین شماره در تابستان سال 1385 رسما آغاز کرد. این مجله در اواخر سال 1384 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و با شماره 124/4137 در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به ثبت رسید و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران با کد شاپا "ISSN 1735-7985" رسمیت پیدا کرد. رتبه علمی پژوهشی این مجله در جلسه مرداد ماه 1388 کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت یک سال به تصویب رسیده است. لذا علاوه بر سه شماره اولیه شماره های بعدی هم در دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی محسوب میشود .

 

معرفی مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسي

  مدير مسئول : دكتر مهرداد جلالی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد) 

   سردبير : دكتر حسین دلداری (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ) 

   مدير اجرائي : دكتر مهرداد جلالی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد)

  مديرداخلي   : مهندس فرزانه كيميائي 

اعضاي هيات تحريريه :

                 دكتر حسن احمدی ترشیزی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

                 دكتر محمد علی خلیل زاده، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

                 دکتر مهرداد جلالی:استادیار،دانشگاه ازاد اسلامی مشهد 

                 دکتر سعید راحتی قوچانی، دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد

                 دکتر مجید وفایی جهان:استادیار،دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

                 دکتر محمود نقیب زاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

                 دكتر محمد مولوی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

                 دكترخلیل مافی نژاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 
                 دكتر رضا قاضی ، استاد دانشگاه فردوسي مشهد